Tapkite asociacijos nariu

Nariams, pateikusiems stojimo dokumentus iki 2017 m. birželio 30 d. stojamasis įnašas netaikomas. Užpildykite asociacijos nario anketą bei prašymą ir atsiųskite jį mums el.paštu veiklibendruomene@gmail.com.

Prašymo tapti asociacijos nariu forma: https://drive.google.com/open?id=0B3v-AM6zWDGZZi1BUTVOWG5NVjQ 

Narių priėmimo tvarka: https://drive.google.com/open?id=0B3v-AM6zWDGZTUM4UmJibngtOTg 

 

Asociacijos nariais gali būti:

1.1.   Elektrėnų savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos (toliau - NVO) ir kurios atitinka šiuo kriterijus:

1.1.1. juridinis asmuo;

1.1.2. prigimtinė nepriklausomybė nuo valdžios ir valstybės valdymo institucijų (Valstybė ar savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime);

1.1.3. ne pelno paskirstymo principas (gautas pelnas nėra paskirstomas tarp steigėjų, darbuotojų ar narių, o investuojamas į pagrindinę įstatuose numatytą veiklą);

1.1.4. savivalda ir savanoriškumas;

1.1.5. tarnavimas visuomenės labui;

1.1.6. nėra siekiama valdžios ir tiesioginio dalyvavimo rinkimuose;

1.1.7. Vykdo visuomeninę veiklą Elektrėnų savivaldybės teritorijoje.